Desgalileaks:Portada

De Desgalipedia
Buscar espellos Wikileaks aquí
Cita1.png ... podería converterse en tan importante ferramenta xornalística

como a Lei de Liberdade de Información.

Cita2.png
Time Magazine

Desgalileaks

defensa global das fontes e das liberdades de prensa, ao redor agora

17 de xaneiro de 2011

Xa os documentos que o mundo precisa ver?

Nós ajudamo-lo con seguridade sacar a verdade.

Estamos de asistencia aos pobos de todos os países que desexan revelar comportamento antiético nos seus gobernos e institucións. O noso obxectivo é que o impacto político máximo.

Documentos facilitados son clasificados, censurados ou opaco ao rexistro público. Contamos cos lectores a alerta as súas comunidades e prensa para as revelacións aquí. Ir a iso!