Erro na base de datos

De Desgalipedia

Ocorreu un erro de sintaxe na consulta á base de datos. Isto pódese deber a un erro no programa. A última consulta á base de datos foi:

(Procura SQL agochada)

desde a función "Database::getMasterPos." MySQL devolveu o erro "1205: Lock wait timeout exceeded; try restarting transaction (roberto)."