Erro na base de datos

De Desgalipedia

Ocorreu un erro de sintaxe na consulta á base de datos. Isto pódese deber a un erro no programa. A última consulta á base de datos foi:

(Procura SQL agochada)

desde a función "Database::getMasterPos." MySQL devolveu o erro "1227: Access denied; you need the SUPER,REPLICATION CLIENT privilege for this operation (roberto)."