Contador de Edicións

Usuario:
 
Total 110.279 100%
(Principal) 38.752 35,14%
Conversa 79 0,07%
Usuario 492 0,45%
Conversa usuario 691 0,63%
Desgalipedia 1.770 1,61%
Conversa Desgalipedia 13 0,01%
Ficheiro 47.428 43,01%
Conversa ficheiro 4 0%
MediaWiki 322 0,29%
Conversa MediaWiki 1 0%
Modelo 9.052 8,21%
Conversa modelo 1 0%
Axuda 187 0,17%
Categoría 8.334 7,56%
Conversa categoría 1 0%
Desgalicitas 205 0,19%
Desgalilibros 190 0,17%
Desgalinovas 1.620 1,47%
Conversa Desgalinovas 1 0%
Desgalizionario 382 0,35%
Forum 188 0,17%
Portal 488 0,44%
Desgalilistas 63 0,06%
Desgalería 15 0,01%