Dereitos de usuario

Seleccionar un usuario  
Consultar os grupos da usuariaConsultando os dereitos de usuaria Rhubella Marie (Conversa | contribucións)

Membro de: Burócratas, Verificadores de usuarios, deletion, oversight, rollback, Administradores

Membro implícito de: Usuarios autoconfirmados

Rexistro de dereitos de usuario

  • 30 de setembro de 2011 ás 03:54 Rhubella Marie (Conversa | contribucións) cambiou o grupo ao que pertence Rhubella Marie de burócrata, verificadora de usuarios, rollback e administradora a burócrata, verificadora de usuarios, rollback, administradora, oversight e deletion
  • 13 de decembro de 2009 ás 00:45 Rhubella Marie (Conversa | contribucións) cambiou o grupo ao que pertence Rhubella Marie de burócrata e administradora a burócrata, administradora, rollback e verificadora de usuarios (Efetuar CU em alguns vândalos)