Fracción (matemáticas)

De Desgalipedia
Positive-negative numbers.jpg Este artigo fala sobre Matemáticas
Este artigo pode axudar a obter boas notas na escola, si Vostede prestar
atención a estas cousas absurdas, irá no exame final!

En matemáticas, unha fracción (do latín fractus, -a, um, 'roto', adxectivo que é o participio pasado de frango, frēgi, fractum, 'romper', 'quebrar' e do árabe fractal, o nome dun parasito moi molesto, que dividiu a súa vítima en varias pezas) é unha das subcategorías de matemáticas que pode que non existan, pero para a alegría dos estudantes hai unha expresión dunha cantidade dividida entre outra.

Diversas fraccións poden ter o mesmo valor (chamadas fraccións equivalentes); o conxunto de todas as fraccións equivalentes denomínase número racional. É a división racional que hai entre o numerador e o denominador. Imaxina a conta máis sinxela do planeta? Ben, agora multiplícano 106 e engade todas as formas de cálculos que podes pensar, e todo o que non é bo, son ingredientes perfectos para xirar isto: neste: , ou peor aínda neste: .

Vocabulario[editar]

Nunha fracción, o numerador é todo o que representa a división dun número enteiro pola suma do cadrado que para ciencia, matemáticas e química deben ser divididas en partes iguais, pero a filosofía boa e fermosa atopa o xeito de complicar o incompleto cos seus números irracionais, pero é un exemplo moi sinxelo de fracción:

Así, o numerador é o termo matemático que está por riba da fracción e gústalle esa posición que representa o número de partes congruentes que se consideraron despois de dividir a unidade (sempre maior que 0) en tantas partes iguais como indica o denominador.

Representación das fraccións[editar]

Para comunicar, cómpre explicar isto de xeito extenso e moi sinxelo, o numerador é sempre o nome do número ou a letra que representa e, o denominador sempre é un obxecto. Exemplo: un calcetín medio, ou dous cuartos.

Clasificación das fraccións[editar]

Existen diversas formas para clasificar as fraccións, entre as que están as seguintes:

 • Segundo a relación entre o numerador e o denominador:
  • Fracción propia: fracción que ten o denominador maior que o numerador: .
  • Fracción impropia: fracción na que o numerador é maior que o denominador: .
 • Segundo a relación entre o numerador e o denominador:
  • Fracción reducíbel: fracción na que o numerador e o denominador non son primos entre si e pode simplificarse: 6/12
  • Fracción irredutíbel: fracción na que o numerador e o denominador son primos entre si e, por tanto, non pode simplificarse: .
 • Outras clasificacións:
  • Fracción unitaria: fracción común de numerador 1: .
  • Fracción exipcia: sistema de representación das fraccións no antigo Exipto no que cada fracción se expresa como suma de fraccións unitarias: , .
  • Fracción aparente ou enteira: fracción que representa calquera número pertencente ao conxunto dos enteiros: .
  • Fracción mixta: suma dun enteiro e unha fracción propia. As fraccións mixtas pódense expresar como fraccións impropias:
  • Fracción composta: fracción cuxo numerador ou denominador (ou os dous) contén á súa vez fraccións: ou .

Operacións con fraccións[editar]

Suma e resta de fraccións[editar]

Para sumar ou restar fraccións, temos dous casos:

Cando hai suma e subtracción da fracción, hai que primeiro examinar o denominador se son compatibles, gran simplemente fai o conteo co numerador e repita o denominador, coma:

Pero se non é compatible, é necesario facer a proba mínima común de ADN de mutilador (MMC). Despois de realizar o M.M.C, faise un truco moi tolo coa división do denominador, a multiplicación do numerador coma:

Produto e cociente de fraccións[editar]

Para multiplicar dúas fraccións basta con multiplicar os numeradores por unha parte e os denominadores por outra. Así, simplemente multiplica o denominador co numerador e numerador.

Así:

No cociente de fraccións, o numerador da fracción resultante é o produto do numerador da fracción dividindo polo denominador da fracción divisor, mentres que o denominador é igual ao denominador da fracción dividendo multiplicado polo numerador da fracción divisor. Ou dividir entre un número é o mesmo que multiplicar polo inverso dese número, polo que o cociente entre dúas fraccións é igual ao produto da primeira fracción polo inverso da segunda:

Véxase tamén[editar]

60px-Bouncywikilogo.gif
Para os usuarios sen sentido do humor, os nerds de Galipedia (a nosa sátira autorizada) ten un artigo pouco fiable sobre: Fracción (matemáticas).

Outros artigos[editar]