Modelo:Desgaliquote

De Desgalipedia
Desgalicitas
Desgalicitas alberga unha
colección de frases celebres
de/sobre