Sistema Internacional de Unidades

De Desgalipedia
Frikigirl coas medidas da Física.jpg
Cita1.pngAmigos, imos estandarizar todo e usar as miñas unidades métricas.Cita2.png
Gabacho sobre a creación do SI.
Cita1.pngFuck you!Cita2.png
Americanos sobre o SI

O Sistema Internacional de unidades (en inglés: International System of Units e en francés: Le Système international d'unités), abreviado como SI ou SIU, é o nome adoptado polos gabachos para un sistema de unidades de medida universal, unificado e coherente, baseado no sistema MKS (metro-quilogramo-segundo). As sete unidades fundamentais enuméranse na táboa abaixo. Os símbolos da última columna son os mesmos en todos os idiomas.

Unidades básicas[editar]

Unidades derivadas[editar]

Outras[editar]

Algunhas outras unidades que non teñen un nome especial pero son de uso común:

Outras Unidades
Magnitude física Expresada en unidades derivadas Expresada en unidades básicas
Área m2 m2
Volume m3 m3
Velocidade, rapidez m·s-1 m·s-1
Velocidade angular s-1, rad·s-1 s-1, rad·s-1
Aceleración m·s-2 m·s-2
Momento N·m m2·kg·s-2
Número de ondas m-1 m-1
Densidade kg·m-3 kg·m-3
Volume específica m3·kg-1 m3·kg-1
Concentración mol·m-3 mol·m-3
Volume molar m3·mol-1 m3·mol-1
Capacidade de calor, entropía J·K-1 2·kg·s-2·K-1
Capacidade molar de calor, entropía molar J·K-1·mol-1 m2·kg·s-2·K-1·mol-1
Capacidade de calor específico, entropía específica J·K-1·kg-1 m2·s-2·K-1
Enerxía molar J·mol-1 m2·kg·s-2·mol-1
Enerxía específica J·kg-1 m2·s-2
Densidade de enerxía J·m-3 m-1·kg·s-2
Tensión superficial N·m-1=J·m-2 kg·s-2
Densidade de fluxo de calor W·m-2 kg·s-3
Conductividade térmica W·m-1·K-1 m·kg·s-3·K-1
Viscosidade cinemática, coeficiente de difusión m2·s-1 m2·s-1
Viscosidade dinámica N·s·m-2 = Pa·s m-1·kg·s-1
Densidade de carga eléctrica C·m-3 m-3·s·A
Densidade de corrente eléctrica A·m-2 A·m-2
Conductividade eléctrica S·m-1 m-3·kg-1·s3·A2
Conductividade molar S·m2·mol-1 kg-1·mol-1·s3·A2
Permisividade F·m-1 m-3·kg-1·s4·A2
Permeabilidade H·m-1 m·kg·s-2·A-2
Intensidade de campo eléctrico V·m-1 m·kg·s-3·A-1
Intensidade de campo magnético A·m-1 A·m-1
Luminancia cd·m-2 cd·m-2
exposición (raios X e gamma) C·kg-1 kg-1·s·A
Tasa de dose absorbida Gy·s-1 m2·s-3

Véxase tamén[editar]

Outros artigos[editar]V  C  E h
Metroloxía
Escala de viadagem da DP.jpg
Escala de Kinsey | Magnitude | Magnitudes físicas | Sistema Internacional de Unidades | Unidade desgalipediano de medida | Galegometro