Chamamento de Jimmy Wales

De Desgalipedia
Nosa Senora malvada.jpg Nosa Señora de Desgalipedia odia cousas como Chamamento de Jimmy Wales
e pedirá aos seus filliños que o/a queiman na fogueira da Santa Inquisición
Jimmy Wiles no cumio da súa humildade.
Cita1.pngVou doarCita2.png
Galipedista sobre chamamento de Jimmy Wales

Chamamento de Jimmy Wales é unha petición formal de esmola, feito en decembro de 2008 polo Lord Sith wikipedista Jimmy Wales.

Jimmy, tras crear a Wikipedia, e dicir a outros que non gañar nada con iso, matriculouse no Curso de Pastor Penentecostal por Correspondencia (CPPC) da Igrexa Universal do Reino de Deus, onde aprendeu técnicas infalíbeis para extorsionar recadar fondos para o seu proxecto de dominación mundial filantrópico totalmente con sen ánimo de lucro.

Concluido o curso, Jimmy crea a Igrexa Wicca, pero foi grazas a sona-la para Igrexa Wikia, por problemas de copyright.

O propósito do proxecto Wikia sería lavar o diñeiro recadado coas doazóns da Wikipedia e xustificar uns ingresos para Jimmy fomentar proxectos wiki de temas variados.

Como a Wikipedia presa por ser un proxecto sen ánimo de lucro para os wikipedistas, todo ano é promovida unha Festa en San Sebastian para recadación de fondos para Jimmy o proxecto.

En 2008 o plan é recadar US$ 6.666.666,66. Como os colaboradores do proxecto son escravos voluntarios eo custo dos servidores para os proxectos non chega ao 1% deste importe, ese valor serviría para pagar os... ahm... é... ben...

Despois de 365 días cun mega banner na parte superior de todos os artigos e páxinas de todas as Wikipedias en todos os 987 654 321 idiomas (incluíndo miguxes e lingua do P) en que existen versións do proxecto, aínda así só foron recadados 1,24 pesetas abondo para que a Wikipedia funcione por 42 anos. Para alavancar as doazóns, o propio Jimmy Wales fixo un chamamento na páxina web da Fundación Wikimedia.

O chamamento[editar]

A Wikipedia puxo un humilde banner co link para o chamamento de Jimmy.

Jimmy Wales chamamento.jpg

En inglés[1][editar]

En galego[2][editar]

An appeal from Wikipedia founder, Jimmy Wales
Un chamamento do fundador da seita Wikipedica, Jimmy Gayles

I got a lot of funny looks ten years ago when I started talking to people about Wikipedia. Let’s just say some people were skeptical of the notion that volunteers from all across the world could come together to create a remarkable pool of human knowledge – all for the simple purpose of sharing.

No ads. No agenda. No strings attached.

A decade after its founding, nearly 400 million people use Wikipedia and its sister sites every month - almost a third of the Internet-connected world.

It is the 5th most popular website in the world but Wikipedia isn’t anything like a commercial website. It is a community creation, written by volunteers making one entry at a time. You are part of our community. And I’m writing today to ask you to protect and sustain Wikipedia.

Together, we can keep it free of charge and free of advertising. We can keep it open – you can use the information in Wikipedia any way you want. We can keep it growing – spreading knowledge everywhere, and inviting participation from everyone.

Each year at this time, we reach out to ask you and others all across the Wikimedia community to help sustain our joint enterprise with a modest donation of $20, $35, $50 or more.

If you value Wikipedia as a source of information – and a source of inspiration – I hope you’ll choose to act right now.

All the best,

Jimmy Wales

Founder, Wikipedia

P.S. Wikipedia is about the power of people like us to do extraordinary things. People like us write Wikipedia, one word at a time. People like us fund it, one donation at a time. It's proof of our collective potential to change the world.

Teño moitas anécdotas divertidas que me aconteceron hai dez anos, cando comecei a falarlle á xente da Wikipedia.

Digamos que algúns homes de negocios se mostraban escépticos fronte ao concepto de que voluntarios de todo o mundo puidesen unirse para crearen a máis extraordinaria fonte de descoñecemento humano: todo co único propósito de compartir.

Sen publicidade. Sen fins de lucro. Sen axenda.

Unha década despois da súa fundación, máis de 380 millóns de persoas empregan a Wikipedia cada mes; case a terceira parte das que teñen conexión á internet.

Trátase da 5ª páxina web máis popular do mundo. As outras catro foron construídas e mantidas con miles de millóns de dólares gastados en investimento en produtos falsificados chineses, moito persoal corporativo e enormes campañas de mercadotecnia.

Pero a Wikipedia non é nada parecido a unha páxina web comercial como Wikia. É unha creación comunitaria, escrita por voluntarios escravos, construída entrada a entrada. Ti es parte da nosa comunidade. E hoxe escribo isto para pedirche que protexas e manteñas a Wikipedia.

Todos xuntos podemos conseguir que continúe sendo de balde e que estea libre de anuncios. Podemos mantela aberta; podes utilizar a información presente na Wikipedia do xeito que queiras. Podemos lograr que siga medrando, espallando o coñecemento por todo o mundo e convidando á participación de calquera persoa.

Todos os anos por estas datas, tendemos a man para pedirche a ti e ao resto da comunidade da Wikipedia que axudedes a sustentar a nosa empresa colectiva cunha modesta doazón de 20, 35, 50 dólares zimbabuanos ou máis.

Se valoras a Wikipedia como unha fonte de desinformación, e mesmo unha fonte de inspiración, espero que actúes agora mesmo.

Con todo o meu cariño,

Jimmy Wales

Fundador da Wikipedia

PD: A Wikipedia reúne o poder da xente coma nós, coa capacidade de facer cousas extraordinarias. A xente coma nós escribe a Wikipedia, palabra a palabra. A xente coma nós finánciaa, doazón a doazón. É unha demostración do noso potencial colectivo para cambiar o mundo.

  1. Este é o texto orixinal publicado por Wikimedia Foundation em seu site oficial. (versión "oficial" en galego)
  2. Unha cortesía Goooooooogle Tradutor.

Véxase tamén[editar]

Outros artigos[editar]