Desgalipedia:Mantemento

De Desgalipedia


Zona de mantemento

Mantemento:
Mantemento de artigos:
Total artigos: 6746
Limpar 2
Violacións dereitos autor 0
Consultas de borrado 0
Traducir 4
Artigos duplicados 7
Artigos sen formato wiki 0
Tarefas pendentes 0
En revisión 0
Revisión ortográfica 0
Atención 0
Que requiren referencias 0
PendenteCategoría 0
En edición 4
Sen ligazóns internas 0
Sen interwikis 0
Ligazóns externas rotas 0
Mover a wiki-irmáns 0
Inclúen títulos dubidosos 0
Que requiren expansión 0
Artigos orfos 0
En progreso 0
Artigos desactualizados 0
UnCommonscat incorrecto 0
Esp: PsencatP.orfasCatsencat
Esp.modelos: MsencatMsenuso
5 xullo 2020 13:05 UTC actualizar
Mantemento de imaxes:
Total ficheiros: 43169
Imaxes para borrar 0
Imaxes derivadas 0
Imaxes sen licenza 0
Imaxes sen orixe 0
Sen orixe, autoría propia? 0
Tarefas pendentes 1
Símbolos ptes. conf. 0
Con título incorrecto 0
Pendentes de categ. 0
Ligazóns rotas a ficheiros 969
Esp.: I.novasI.sencatI.senuso

Este lugar é como o servizo técnico da sagrada Desgalipedia, e está destinado a concentrar os esforzos para mellorar a calidade da enciclopedia libre en galego. Á parte de edicións, moita xente encárgase das tarefas de mantemento, necesarias para o bo funcionamento do wiki. O obxectivo é a obtención dunha enciclopedia máis ampla, mellor e de maior interese para as persoas que a consultan.

A maior parte dos labores de mantemento consisten na inclusión de marcadores nas páxinas, que indican algún tipo de páxina problemática ou que precisa dalgún tratamento, conforme á relación de categorías abaixo indicadas e a solución deses problemas. Esta zona de mantemento está dividida en seccións que fan referencia aos distintos tipos de traballos que hai que realizar para manter o correcto funcionamento da Desgalipedia.

Artigos en edición[editar]

En progreso[editar]

As páxinas catalogadas como En progreso son esbozos de artigos que conteñen apenas unha definición pobre do tema, xeralmente en un ou dous parágrafos (non obstante, dependendo da complexidade do tema, un artigo de varios parágrafos pode ser considerado un esbozo). O usuario que desenvolve o esbozo engade o marcador {{En progreso}} á páxina, coa esperanza de que alguén complete a información. Modelo de mensaxe para os esbozos: {{En progreso}}.

En uso[editar]

Para aquelas páxinas que están sendo editadas por un colaborador, e durante o período de edición se solicita que outros colaboradores non editen nese artigo úsase o modelo marcador {{En uso}}.

Benvida[editar]

Aínda que as benvidas neste wiki por regra xeral fanse de xeito personalizado hai un marcador para a benvida, é {{Benvida}} (Benvida). Úsase incluíndo na páxina de conversa do novo usuario {{subst:Benvida}} e asinando a continuación. Tamén se pode facer sen poñer subst:, a diferenza está que con subst: o contido do marcador cópiase na páxina e se se fai algún cambio na mensaxe de Benvida non se actualizará nas benvidas antigas, algo que non é preciso. Se é un IP use {{Benvida ip}}.

Borrar[editar]

Na operación diaria da Desgalipedia moitas páxinas por diversas razón deben ser borradas. Hai dous procesos principais para o borrado de artigos: Desgalipedia:Eliminación rápida e Desgalipedia:Votacións para borrar. Para incluír as páxinas nunha categoría ou outra utilice os marcadores (mensaxes predefinidas) {{Lixo}} e {{Lixo|Escribindo aquí o motivo}} para a eliminación rápida, e {{Vpb}} para votacións para borrar.

Véxase Desgalipedia:Borrar para máis información.

Teña en conta que os artigos en Desgalipedia:Votacións para borrar requiren dun proceso de rexistro manual para que as páxinas aparezan na lista de votacións (non da categoría).

Categorías[editar]

Todos os artigos teñen que estar clasificados, polo menos, nunha categoría. Non obstante, pode haber algún artigo sen clasificar.

MediaWiki (o software das sagradas desgalipedias) dispón dalgúns instrumentos que permiten comprobar a clasificación das páxinas en categorías e as propias categorías dentro doutras.

Outra opción para as páxinas sen clasificar é: Categoría:PendenteCategoría (nos casos que existan dúbidas, estea en proceso de debate, ou se vaian clasificar noutro momento).

Por outra banda, podemos ver a lista completa de categorías na Desgalipedia (Nota: nesta lista poden aparecer categorías que non existen ou que non estean aprobadas pola comunidade) en:

E no Desgaliproxecto Categorías estase traballando no sistema de clasificación en categorías: avaliando e propoñendo solucións para a seu debate e posterior aprobación. (En Desgalipedia:Categorías hai unha clasificación manual de categorías. Nota: só e parcial e abarca as árbores de categorías máis desenvolvidas).

Fusións[editar]

O marcador fusión colócase en dúas ou máis páxinas que deben ter o contido unido nun só artigo. Para unir artigos duplicados procédese do seguinte xeito:

 1. Engádese na páxina a unir o marcador{{Fusión}} seguido do nome do artigo ao que se debe unir [[nome doutro artigo]]. Así: {{Fusión}} [[nome doutro artigo]]. Os usuarios que vexan ese artigo saberán que deben unirse.
 2. Na páxina que se faga a fusión debe escribirse na zona superior: {{Fusióndesde}} [[nome do artigo ou artigos unidos]]

Por favor teña en conta que a lista de artigos a combinar e as razóns para facelo non se xera automaticamente, e hai que engadir de xeito manual as páxinas á lista de artigos duplicados.

Homónimos[editar]

O marcador Homónimos colócase naquelas páxinas que como axuda de navegación presentan unha lista doutras páxinas que compartirían o mesmo título; porque se pronuncian coma do título, ou ben se pronuncian e escriben igual. Permite distinguir dous ou máis significados da mesma palabra ou expresión. O marcador que se engade á páxina escríbese así: {{Homónimos}}.

No caso de que queiramos enlazar unha páxina coa súa páxina de homónimos (sempre que sexa do tipo Título_da_páxina (homónimos)) pode usarse o modelo {{Outroshomónimos}}, ao inserilo na páxina crea automaticamente o enlace.

Imaxes[editar]

As imaxes publicadas na Desgalipedia deben ir identificadas coa táboa de datos de imaxe e co marcador de licenza.

Nas páxinas especiais que dispón o software da Desgalipedia MediaWiki ou MediaDesgaliwiki existen algunhas que permiten facer un seguimento das imaxes que se cargan no wiki, son:

Por outra parte existe unha categoría chamada Imaxes que permite facer un seguimento das imaxes e das súas licenzas segundo os marcadores utilizados:

As imaxes clasifícanse por tipo, por licenza, por tema.


Cando falta información ou hai problemas coa imaxe:

 • Falta información:
 • Falta licenza: poñer marcador {{SenLicenza}} (as imaxes sen licenza engádense automaticamente á ningunha categoría Imaxes sen Licenza)
 • Falta orixe: poñer marcador {{SenOrixe}} (as imaxes sen orixe engádense automaticamente á categoría Imaxes sen Orixe)
 • Uso do modelo:
Incluíndo o ficheiro na imaxe indicando a data: {{SenOrixe|data}}
 • Cando hai dúbidas sobre se a imaxe deba permanecer na Desgalipedia por ser Uso lexítimo/Fair Use: marcador {{ImaxeProvisoria}} (as imaxes sen licenza engádense automaticamente á categoría Imaxes provisorias)
Para avisar ao usuario da falta de información da licenza, orixe, autor ou calquera outra información que falte pode usar o marcador {{isd}}
 • Uso do modelo:
 1. {{subst:isd|Image:nome_da_imaxe.extensión|outras imaxes, cada unha delas precedida de dous puntos :|texto personalizado|sinatura do usuario que deixa o aviso}}
 2. {{subst:isd|Image:nome_da_imaxe.extensión|||sinatura do usuario que deixa o aviso}} (Aviso: é moi importante non esquecer os tres separadores ||| entre o nome da imaxe e a sinatura, se non a sinatura aparecerá no medio do texto.
 • Uso do modelo:
 1. Incluíndo o ficheiro na imaxe indicando a data (día, mes, ano) e motivo de eliminación: {{Borrar imaxe|day=19|month=04|year=2006|Motivo para borrar a imaxe}}
 2. Incluíndo o ficheiro na imaxe indicando o motivo de eliminación: {{Borrar imaxe|Motivo para borrar a imaxe}}
En Desgalipedia:Imaxes para borrar inclúense todas aquelas imaxes propostas para borrar. Para avisar ao usuario de que unha imaxe que cargou está proposta para borrar úsase o marcador {{Modelo:Abi}} do seguinte xeito {{subst:abi|Imaxe:nome_da_imaxe.extensión|aquí poden engadirse avisos sobre máis imaxes, texto personalizado e a sinatura do usuario que deixa o aviso}}
 • Pendente incluír datos:
 • Incluír o marcador {{PendenteImaxe}} coa seguinte sintaxe {{PendenteImaxe|incluír aquí a relación de accións a realizar}}. Esta mensaxe debe usarse só naqueles casos nos que se teña a seguridade de que a imaxe cumpre os requisitos para permanecer na Desgalipedia. Ter polo tanto unha licenza libre e estar pendente completar datos de orixe, autor ou licenza definitiva. As imaxes clasifícanse automaticamente na categoría Imaxes tarefas pendentes.

Desgalipedia:CommonsTicker. Para o seguimento dos cambios das imaxes inseridas na Desgalipedia procedentes de UnCommons. A páxina está clasificada na categoría Mantemento de imaxes.

Interwiki[editar]

Para enlazar con outros proxectos da Fundación Desgalimedia poden usarse os seguintes modelos de marcador:

 • Coas versións noutros idiomas da Desgalipedia: {{InterWiki|code=código do idioma}}, substituíndo código do idioma polo código da lingua que queremos enlazar. Por exemplo: para enlazar coa Desgalipedia en francés poñemos fr, o resultado é {{InterWiki|code=fr}} .
 • Coas imaxes dispoñibles en Commons sobre o artigo: {{commons|nome do artigo en commons|nome do artigo na Desgalipedia}}. Por exemplo: para enlazar o artigo Nova York escribimos {{commons|New York|Nova York}} .
 • Para enlazar coa versión en galego de Galilibros se existe un libro co mesmo título, úsase o marcador {{Wikibooks}}. Automaticamente crea un enlace á entrada do mesmo título.
 • Para enlazar coa entrada na versión galega de Desgalifontes o marcador é {{Wikisource}}.
 • Para enlazar coa entrada na versión galega de Desgalicitas o marcador é {{Wikiquote}}.
 • Para enlazar coa entrada do Desgalizionario o marcador é {{Galizionario}}.

Ligazóns entre artigos[editar]

Páxinas orfas[editar]

Artigos orfos son aqueles que non teñen ningún enlace que proceda doutro artigo. Resultan invisibles á navegación entre os textos, un dos xeitos principais de consulta da Wikipedia; deben pórse ligazóns, polo tanto, a algún artigo que trata o mesmo tema. Para indicar una artigo neste estado use {{Illado}}, os artigos que conteñan ese marcador clasifícanse automaticamente na categoría Artigos orfos.

Páxinas mortas[editar]

Son artigos sen saída que non teñen enlaces con ningún outro artigo. Iso normalmente ocorre porque quen escribiu o artigo non lle deu o formato propio da sintaxe wiki, ou porque todas as súas ligazóns apuntan para artigos inexistentes. Para indicar que unha páxina se atopa neste estado use {{Ligazóns internas}}.

Páxinas requiridas[editar]

Páxinas requiridas son aquelas que aparecen enlazadas noutros artigos e sobre as que non existe páxina na Desgalipedia. Nalgúns casos son reseñadas con tanta frecuencia que sería preciso crealas con certa urxencia.

Revisión - Artigos con problemas[editar]

Algúns artigos necesitan atención porque presentan problemas na súa estrutura, comprensión ou mesmo credibilidade. Outros artigos tratan asuntos de forma non enciclopédica ou temas que non corresponden a unha enciclopedia. Nalgúns casos o usuario que creou a páxina descoñece o idioma galego e escribe un artigo con graves problemas.

En todas estas circunstancias debe incluírse na páxina unha mensaxe de atención, o modelo de marcador chámase {{Atención}}. Unha vez incluído o marcador {{Atención}} na parte superior da páxina, esta aparece automaticamente na Categoría:Atención, ademais disto é preciso engadila manualmente na páxina Desgalipedia:Artigos con problemas indicando os motivos para adxuntala á lista.

Traducións[editar]

Algúns artigos importados doutras Desgalipedias necesitan ser traducidos. A persona que crea o artigo coloca un aviso {{Nongalego}} para indicar que o artigo ten que traducirse ao galego e a axuda doutros usuarios é benvida. No caso de que o usuario que importou o artigo non queira axuda engade o marcador {{Entradución}}.

Transwiki[editar]

Ás veces hai páxinas na Desgalipedia que resultan máis apropiadas para o Desgalizionario, para as Desgalifontes ou para outro dos proxectos de Desgalimedia. Neses casos poden usarse os modelos {{Wikt}} para sinalar á páxina como candidata a mover ao Desgalizionario, e {{Source}} para avisar de que debe moverse ás Desgalifontes. O marcador engádese na parte superior da páxina e as páxinas marcadas e as razóns rexístranse nas páxinas: Desgalipedia:Mover ao Desgalizionario e Desgalipedia:Mover ás Desgalifontes segundo o caso.

Unha vez marcadas as páxinas e cando por fin se trasladan ao outro proxecto wiki, seguen un proceso que se chama Transwiki: consiste en crear noutro proxecto páxinas no espacio de nomes Transwiki antes de que os usuarios do proxecto convirtan á páxina ao seu formato e a fagan definitiva. Finalmente teñen que incluírse no rexistro transwiki, no que se enganden manualmente todas os artigos movidos.

Para ver todos os artigos marcados para mover poden consultarse as categorías:

Se unha páxina non ten interwikis, use {{Seniw}}