Historia de Galicia

De Desgalipedia
Para outras páxinas con títulos homónimos véxase: Historia de Galiza (homónimos).
Historia de Galicia
Prehistoria
O megalitismo
Idade do Bronce
Idade do Ferro
Cultura castrexa
Idade Antiga
Galaicos
Romanización
Cultura galaico-romana
Cristianización
Antigüidade tardía
Monarquía sueva
Chegada dos bretóns
Monarquía visigoda
Idade Media
Período alto-medieval
Era Compostelá
Período feudal
Idade Moderna
Antigo Réxime
A Ilustración galega
Idade Contempóranea
A Restauración borbónica
Segunda República
Guerra Civil Española
Ditadura franquista
Período autonómico
Véxase tamén
Historia de Galicia
Historia da lingua galega
Gallaecia
Reino de Galicia
Galicia
Cronoloxía do reino de Galicia


A Historia de Galiza comeza co nacemento da propia Galiza, que é fixado tradicionalmente arredor do 19 a.C., cando o Imperio Romano logra anexionar definitivamente os pobos galaicoskallaikoi segundo o autor grego Estrabón— unificándoos por vez primeira na historia e denominando ó seu territorio como Gallaecia —terra dos callaeci—, e que acabaría derivando nos actuais nomes Galicia ou Galiza, motivo polo que é considerada como unha das entidades político-administrativas máis antigas de toda Europa.

Prehistoria[editar]

Artigo principal: Galicia Prehistórica.

Paleolítico[editar]

O Neolítico e o megalitismo[editar]

Artigo principal: Megalitismo en Galicia.

O Bronce Atlántico[editar]

Artigo principal: Idade do Bronce en Galicia.

Idade do Ferro (séculos VIII a.C. ata I d.C.)[editar]

Artigo principal: Cultura castrexa.

Historia Antiga[editar]

Os Galaicos[editar]

Artigo principal: Galaicos.

Integración no Imperio Romano (19 a.C. - 409)[editar]

Artigos principais: Romanización de Galicia e Gallaecia.

Conquista da Gallaecia e transformacións económicas[editar]

A chegada do Cristianismo (313-380). O Priscilianismo[editar]

Tardo Antigüidade (409-711)[editar]

A monarquía sueva (409-585)[editar]

Artigo principal: Reino Suevo.

Chegada dos bretóns e fundación da diocese de Britonia[editar]

Artigo principal: Diocese de Britonia.

A monarquía visigoda (585-711)[editar]

Artigo principal: Galicia na monarquía visigoda.

O período alto-medieval (711-1092)[editar]

A reconstrución da monarquía (711-791)[editar]

Artigo principal: A Galicia altomedieval.

O nacemento do Camiño de Santiago (813)[editar]

Artigo principal: Camiño de Santiago.

As invasións escandinavas e viquingas (844-1038)[editar]

Artigo principal: Viquingos en Galicia.

Conflitos internos e con Al-Andalus[editar]

O período baixo-medieval (1092-1486)[editar]

A Era Compostelá (1101-1230)[editar]

Artigo principal: Era Compostelá.

A fin da monarquía galego-leonesa (1230)[editar]

Guerras coa Coroa de Castela (1296-1388)[editar]

As Guerras Irmandiñas (1431 e 1466-1469)[editar]

Artigo principal: Irmandiño.

Idade Moderna[editar]

Artigo principal: Galicia na Idade Moderna.

Galicia baixo o imperio dos Habsburgo (1516-1700)[editar]

Os Borbóns. A creación da Coroa das Españas (1714)[editar]

A Ilustración galega[editar]

Idade Contemporánea, século XIX[editar]

A crise do Antigo Réxime[editar]

Movementos socio-políticos e caciquismo[editar]

Idade Contemporánea, século XX[editar]

Primeiro terzo[editar]

A II República[editar]

Artigo principal: Segunda República Española.

Réxime Ditatorial (1939 e 1975)[editar]

Artigos principais: Guerra Civil Española e Franquismo.

A transición e o camiño da autonomía[editar]

Unha nova economía[editar]

Século XXI[editar]

Véxase tamén[editar]

Outros artigos[editar]