Panxea última

De Desgalipedia
Crystalball-new.gif Este artigo ou sección refírese ou está relacionado cun evento futuro.
A información deste artigo pode cambiar frecuentemente. Por favor, non agregues datos especulativos
e recorda colocar referencias a fontes fiables para dar máis detalles.
Panxea última.
Ubicación de Galicia en Panxea Última.
Cita1.pngGalicia situada preto do Polo Norte dentro de 250 millóns de anos. Así sería o supercontinente Panxea Última, que volverá reunir todas as terras emerxidas. Viaxamos ás teorías do futuro da Terra con estes mapas. Pero é difícil que ninguén estea alí para comprobalo.Cita2.png
Xornalista de GCiencia sobre Panxea última.

Véxase tamén[editar]

Outros artigos[editar]